ชลประทานเตือนชาวโคราชเก็บของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำไหลบ่าจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร – navyfootballclub.com

ด่วน!! ชป.โคราชเตือนประชาชนเก็บของขึ้นที่สูง หลังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง มีแนวโน้มระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

นายกิติกุล เสภาศีราภรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา ได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาที่มีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากอิทธิพลพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ ว่า อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนบน อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่าง 9.029 ล้าน ลบ.ม. หรือ 141.95 % ที่ระดับเก็บกัก 8.40 ล้าน ลบ.ม. เมื่อวานนี้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 12.79 ล้าน ลบ.ม. มีแนวโน้มทรงตัวแล้วลดลง

อ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อ.ด่านขุนทด มีปริมาณน้ำในอ่าง 9.029 ล้าน ลบ.ม. หรือ 103.78 % ที่ระดับเก็บกัก 8.70 ล้าน ลบ.ม. มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและล้นทางระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตอนล่าง อ.โนนไทย มีปริมาณน้ำในอ่าง 41.96 ล้าน ลบ.ม. หรือ 151.49 % ที่ระดับเก็บกัก 27.70 ล้าน ลบ.ม. โดยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

อ่างเก็บน้ำหนองกก อ.พระทองคำ มีปริมาณน้ำในอ่าง 2.97 ล้าน ลบ.ม. หรือ 117.96 % ที่ระดับเก็บกัก 2.50 ล้าน ลบ.ม. แนวโน้มทรงตัวแล้วลดลง และปริมาณน้ำในลุ่มน้ำที่เกิดจากปริมาณน้ำฝน 50 -150 มม. ที่ตกในลุ่มน้ำจากอิทธิพลพายุโซนร้อน”เตี้ยนหมู่” มีปริมาณน้ำท่า ไม่น้อยกว่า 50 ล้าน ลบ.ม. รวมกับลำน้ำสาขาต่างๆ และปริมาณน้ำในพื้นที่ที่ค้างอยู่ โดยที่อ่างเก็บน้ำทั้งหมด ทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กมีปริมาณน้ำเกินความจุทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ทางโครงการชลประทานนครราชสีมาพร้อมยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท้ายอ่างลำเชียงไกรตอนล่างให้เตรียมขนของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงและเตรียมตัวรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน