พี่ๆ ชวนน้อง ม.6 เรียนต่อที่ “คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี” ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนและหลักสูตรทันสมัย มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามถนัด

รุ่นพี่ ชวนน้องๆ ม.6 หรือ กศน. … Read More