พี่ๆ ชวนน้อง ม.6 เรียนต่อที่ “คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี” ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนและหลักสูตรทันสมัย มีหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนตามถนัด

รุ่นพี่ ชวนน้องๆ ม.6 หรือ กศน. ที่กำลังจะสมัครเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี มาเลือกเรียนที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) เพราะมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หลักสูตรที่ทันสมัย พร้อมสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมายตามความถนัดและความต้องการในการประกอบอาชีพ

ชิดชนก แสงทอง หรือ “กิ๊ฟ” สาว ม.6 จากโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี 1 สาขาวิชาการเงิน กล่าวว่า หลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในอนาคตของผู้ประกอบการธุรกิจด้านต่างๆ ทำให้มั่นใจว่าเมื่อจบการศึกษาแล้ว จะมีสถานประกอบการต่างๆ ที่มีความต้องการบัณฑิตที่มีทักษะและมีความพร้อมในการทำงาน รองรับเข้าทำงานอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บรรยากาศโดยรอบของคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี ก็เอื้อต่อการเรียนการสอน ไม่แออัด เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ ห้องเรียนมีระบบปรับอากาศเย็นสบาย อาจารย์มีความเป็นกันเอง มีเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง ทราบจากรุ่นพี่มาว่า อาจารย์คณะบริหารธุรกิจจะได้รับการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการ และทักษะต่างๆ ตลอดจนการทำงานวิจัยอยู่เสมอ ทำให้รู้สึกมั่นใจถึงคุณภาพของอาจารย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ธีรนัย แผนสะท้าน หรือ “อาร์ม” หนุ่มหล่อจบ ม.6 จากโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ปัจจุบันเป็นนักศึกษาปี 1 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บอกเหตุผลที่เลือกเรียนสาขาวิชานี้ว่า จะนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดธุรกิจของครอบครัว การเรียนเศรษฐศาสตร์หลายคนอาจมองว่ายาก แต่สำหรับตนแล้วเห็นว่าเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถนำเนื้อหาวิชาที่เรียนไปปรับใช้ในการวิเคราะห์ในการทำธุรกิจ หรือในการทำงานในองค์กรต่างๆ ได้

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี มีบรรยากาศที่เอื้อก่อการเรียนการสอน จำนวนนักศึกษาในแต่ละห้องอยู่ในจำนวนที่พอเหมาะ ทำให้อาจารย์ดูและให้คำปรึกษาได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ยังมีห้องเรียนที่มีความทันสมัย และมีห้องปฏิบัติการให้ได้ลงมือปฏิบัติเสมือนทำงานจริง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการทั้งด้านโปรแกรม SAP ซึ่งเป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ห้องปฏิบัติการโลจิสติกส์ ที่ใช้โปรแกรม Arena Simulation ห้องปฏิบัติการหลักทรัพย์ที่ทันสมัย เชื่อมโยงกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแบบ Real time เป็นต้น

“ธัญญา” ธัญวรรณ กุสลาศรัย จบชั้น ม.6 จากโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ขณะนี้เรียนอยู่ปี 1 สาขาเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า น้องๆ ที่จบ ม.6 และผู้ที่จบจาก กศน. อยากแนะนำให้เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เพราะมีหลายสาขาวิชาให้ได้เลือกเรียนตรงตามความถนัด และความต้องการในการประกอบอาชีพของน้อง ที่ธัญญาเลือกเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อจบการศึกษาก็จะได้รับวุฒิ “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ที่สามารถทำงานกับบริษัทด้านการเงิน หรือด้านตลาดหลักทรัพย์ได้