“ไทยร่วมใจ” เปิดลงทะเบียน รับวัคซีนโควิด ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

ปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ในโครงการ “ไทยร่วมใจ” เริ่มฉีด 19 ก.ค. นี้ โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ รอ SMS ยืนยัน

วันที่ 17 ก.ค. เฟซบุ๊กเพจ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้โพสต์ข้อความ แจ้งเปิดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนโควิด ใน 25 จุด โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนครบจำนวน 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 ก.ค.64 โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 เมื่อ 14 ก.ค.64 มีมติให้เร่งรัดฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 19 ก.ค.64 ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรุงเทพมหานคร-หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีน ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ดังนี้

1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน, เว็บไซต์ และเตรียม SMS ที่ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้พร้อม (ลงทะเบียน ที่นี่)
2. สองวันก่อนและหลังฉีดให้งดการออกกำลังกายหนัก
3. ตรวจสอบวันเวลานัดการฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง
4. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ
5. ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ
6. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 500-1,000 ซีซี
7. รับประทานอาหารมาให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน
8. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ สามารถเดินทางมายังสถานที่ฉีดวัคซีนได้ โดยลงทะเบียนเพื่อนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com, แอปฯเป๋าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 7- eleven, Tops daily, FamilyMart และ mini BigC (ต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามการลงทะเบียน โทร.สายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00-18.00 น.)